De wet van 8 december 1992 (“Privacywet”) en de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.
Belize Corporate verbindt zich ertoe om het privéleven van personen en de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie te beschermen.
De informatie en gegevens over u zijn nodig voor de registratie en de opvolging van uw bestelling, voor het commercieel beheer en de marketing van uw dossier en voor de kwaliteit van onze relaties. Deze informatie en gegevens worden ook bijgehouden omwille van veiligheidsredenen, om de wettelijke en reglementaire verplichtingen na te leven, evenals om het mogelijk te maken om de diensten die wij u aanbieden en de informatie die wij u verstrekken te verbeteren en te personaliseren.
Conform de gewijzigde wet inzake informatica en vrijheden nr. 78-17 van 6 januari 1978, beschikt u over het recht op inzage en rechtzetting van uw persoonlijke gegevens en over het recht tot verzet tegen de verwerking ervan. Dat recht kunt u uitoefenen door te schrijven naar: Belize Corporate, Zwaantjesstraat 42B, 9090 Melle, België. U voegt daarbij een kopie van uw identiteitsbewijs toe aan de brief.

Beveiliging van gegevens

Wij staan ervoor garant dat het beveiligingsbeleid dat wij voeren bij de verwerking van persoonsgegevens steeds voldoende is, volgens de huidige stand van de techniek, om ons te wapenen tegen een ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies.
Om aankopen met de kaart zo veilig mogelijk te laten verlopen wordt de informatie via een beveiligde verbinding verstuurd zodat derden je persoonlijke gegevens niet kunnen lezen.

Cookies

Indien u een account hebt aangemaakt en op deze website inlogt, slaan we tijdelijk een cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.
Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Zodra u uitlogt van uw account, worden de login cookies verwijderd.
Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en bevat enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.
Het is mogelijk om uw browser zo te configureren dat de cookies geregistreerd of verworpen worden, hetzij systematisch, hetzij naargelang de uitzender. U kan uw browser ook zo configureren dat het aanvaarden of weigeren van cookies u gericht voorgesteld wordt, vóór een cookie mogelijk geregistreerd wordt op uw terminal.

Voor het beheer van cookies en van uw keuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waar u kan ontdekken hoe u deze instellingen op het vlak van cookies kan aanpassen.